Список на членови на Советот на Општина Неготино

Список на членови на Советот на Општина Неготино

        Список на членови на Советот на Општина Неготино во составот 2021 – 2025 година

 

                                                                                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   
   
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.