Проекти во кои учествува општина Неготино преку Вардарски Плански Регион


Проекти во кои учествува  општина Неготино преку Вардарски Плански Регион поддржани од Биро за Регионален развој и други донатори


Leave a Reply

Your email address will not be published.