ОБЈАВА 03/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино


Објава бр.3 Неготино за продажба на градежно земјиште


Leave a Reply

Your email address will not be published.