АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЛОКАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО


 АКЦИОНЕН ПЛАН (МК.)

 АКЦИОНЕН ПЛАН (АНГ.)


Leave a Reply

Your email address will not be published.