ИЗГРАДБА НА ТРОТОАР НА УЛИЦА ДО БОЛНИЦАТА ВО НЕГОТИНО


   Врз основа на годишната програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Неготино работници на градежното претпријатие Пер – инженеринг  се ангажирање на поставување на бехатон коцки на тротоарот на улицата Борис Кидрич од левата страна. Станува збор за досега неуредена градежна јавна површина која стоеше запустена, а бидејќи истата е лоцирана во непосредна близина на Здравствениот дом во градот, одговорните во локалната самоуправа решија овој тротоар да биде комплетно уреден. За реализација на проектот од Буџетот на општината се одвоени 1.000.000 денари, а тротоарот се уредува на површина од 280 метри должни.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.