НОВИ КОМПЈУТЕРИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈАТА ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

НОВИ КОМПЈУТЕРИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈАТА ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

   Со средства во висина од близу 200.000 денари обезбедени од сопствениот Буџет, локалната самоуправа Неготино изврши набавка на 6 нови компјутери и еден проектор за потребите на општинската администрација. Истите се веќе распоредени во повеќе одделенија и тоа во одделението за урбанизам и градежништво, за комунални работи, кај инспекторот по патен сообраќај, како и за потребите на останати вработени во општинската администрација.

Leave a Reply

Your email address will not be published.