ВО НЕГОТИНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ


Претставници на локалната самоуправа Неготино заедно со стручни лица ангажирани од страна на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и Центарот за енергетска ефикасност на Македонија – МАЦЕФ деновиве се порисутни на терен и вршат прибирање на податоци за состојбите со енергетската ефикасност во просториите на објектите на Општина Неготино, во образовните установи и во детските градинки. Собраните податоци ќе бидат искористени и вметнати во тригодишната програма за енергетска ефикасност и годишниот  Акционен план за нивна имплементација на територијата на општина Неготино.


Leave a Reply

Your email address will not be published.