ВО НЕГОТИНО ИЗЛОЖБА НА СТРУЧНА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЛИТЕРАТУРА


   Во организација на локалната библиотека Страшо Пинџур и Музејот на град Неготино во изложбениот салон на неготинскиот Музеј е поставена изложба на стручна литература од областа на земјоделието при што посебен акцент е ставен на презентацијата на литературата посветена на лозарството,  имајќи предвид дека овој регион изобилува со плантажи под лозови насади. Во делот на изложената литература, организаторот ги издвојува оние за Хемијата на виното, Прецизно земјоделие, Развојот на растенијата и климатските промени, Земјоделието и животната средина и други. Изложбата се уште трае и истата можат да ја посетата сите заинтересирани, а посебно земјоделците од општина Неготино.


Leave a Reply

Your email address will not be published.