ЦЕЛОСНО ИСЧИСТЕНИ НАНОСИТЕ НА МОСТОТ КАЈ СЕЛОТО ВОЈШАНЦИ, НЕГОТИНО

ЦЕЛОСНО ИСЧИСТЕНИ НАНОСИТЕ НА МОСТОТ КАЈ СЕЛОТО ВОЈШАНЦИ, НЕГОТИНО

   На иницијатива на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, а врс основа на достасаните реакции од месното население, искусниот алпинист Александар Василевски со асистенција на уште неколку негови колеги и со цела неопходна опрема, моторна пила и други реквизити извршија целосно расчистување на наносите од дрвја и друг материјал на носечките столбови на мостот кај селото Војшанци. Како што вели Василевски, големите дождови и надојдените води на реката Вардар придонесоа за создавање големи наноси кои претставуваа потенцијална опасност за оштетувања, покрај на едниот, и на останатите столбови од мостот. По 4-дневно работно ангажирање, наносите од дрвја и други материјали се комплетно отстранети , а еден дел е однесен од водите на Вардар, така што дојде до ослободување на столбовите и елиминирање на притисокот што врз нив го создаваа наносите.

 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.