ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА НЕГОТИНО НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ГРЦИЈА

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА  НЕГОТИНО НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ГРЦИЈА

   Во врска со повикот за Прекугранична соработка градоначалникот на општина Неготино  и дел од општинската  администрација остварија посета  на општина Алмопија Република Грција  со цел за  доставување и заедничко потпишување на потребната  документација  за поднесување на проект во рамките на ИПА програмата за  прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција.
На одржаната средба градоначалниците од  двете општини г-дин Ванчо Апостолов и г-дин  Пасоис Димитриос ги потпишаа документите за заедничкиот проект,,Подршка и развој на Економија за пчелно производство  во прекуграничната област,,кој ке биде поднесен  во следниот период.
Оваа работна средба беше искористена за размена  и на други искуства и беа согледани  и други можности за понатамошна соработка .

 
 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.