Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2014 година


Во функција на унапредување на состојбите во ликовната дејност во нашата држава, ве информираме дека Министерството за култура денеска во средствата за јавно информирање објави Конкурс за откуп на уметнички дела од областа на визуелните уметности во 2014 година. Конкурсот ќе трае до 31 јануари 2014 година, а е објавен и на веб-локацијата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk).
Конкурсот можете да го најдете на:
http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1110-konkurs-za-otkup-na-umetnicki-dela-od-oblasta-na-vizuelnite-umetnosti-vo-2014-godina

Leave a Reply

Your email address will not be published.