ОБЕЗБЕДЕНИ ЦЕВКИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ОД ЦЕНТАРОТ НА Д.ДИСАН-НЕГОТИНО

ОБЕЗБЕДЕНИ ЦЕВКИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ОД ЦЕНТАРОТ НА Д.ДИСАН-НЕГОТИНО

   По иницијатива и на барање на месното население од селото Долни Дисан, општина Неготино обезбеди и на претставниците на Месната заедница им предаде вкупно 40 цевки Ф-1000 со должина од 1 метар. Според зборовите на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, намената на овие цевки е одведување на атмосферските и отпадните води кои се собирааат во централното подрачје и на тој начин им создаваат проблеми на жителите, а за нивната набавка од општинскиот Буџет се реализирани средства во висина од 250.000 денари. Инаку, ова на некој начин претставува предходница на она што следува, а тоа е комплетно партерно уредување на централното подрачје во селото Долни Дисан за што општина Неготино веќе ги има обезбедено потребните финансиски средства од 7.500.000 денари.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.