ДЕН НА ВРАНЕЦОТ ВО МАНАСТИРОТ ,, СВЕТИ ЃОРЃИ ,,

ДЕН НА ВРАНЕЦОТ ВО МАНАСТИРОТ ,, СВЕТИ ЃОРЃИ ,,

   Десеттина винарии од општина Неготино и од соседните општини од Вардарскиот плански регион денеска во галеријата на виното во склоп на манастирскиот комплекс ,, Свети Ѓорѓи ,, се претставија и на посетителите им овозможија да дегустираат едно од најубавите неготински и македонски вина – вранец. Манифестацијата ,, Ден на вранецот ,, за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов кој истакна дека станува збор за една од најавтохтоните македонски сорти на грозје и вино која ги одушевува сите што ќе го пробаат, а наедно на сите винарии-учесници и на енолозите кои учествуваа во работата на дегустационата комисија им додели благодарници од име на општина Неготино.

 
 
 
 
 
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.