СТАВЕНА ВО ФУНКЦИЈА СИГНАЛИТИКА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ

СТАВЕНА ВО ФУНКЦИЈА СИГНАЛИТИКА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ

   Регионот на нашата општина располага со многу природни убавини, споменици на природата, како и многу локалитети кои може да имаат повеќе намени и тоа рекреативно-туристички, научно истражувачки, студиско-воспитни си слично, но проблем беше тоа што патеките што водат до нив беа неодбележани и недоволно промовирани- истакна во своето обраќање градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов на ставањето во функција на сигналитиката и опремата кои се дел од проектот ,, Промоција, заштита и развивање на природните туристички потенцијали во вардарскиот плански регион преку уредување и одбележување на патеки за планинарење ,,. Преку фотографии поставени на паноа присутните можеа да се запознаат со дел од опремата поставена на потегот Неготино-Витач-Кожув во должина од 40 километри и која се пешачи за 17 часа.

 
 
 
 
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.