ФОРУМ НА ТЕМА ,, РУРАЛНИОТ ВИНСКИ ТУРИЗАМ-МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ ,,

ФОРУМ НА ТЕМА ,, РУРАЛНИОТ ВИНСКИ ТУРИЗАМ-МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ ,,

   Општина Неготино располага и нуди солидна основа за развивање на алтернативни форми на туризам , особено во делот на винскиот туризам, од причина што располага со неопходните, за тоа, објекти, организира голем број на културни и стопанско-туристчки манифестации, а има и богато културно-историско наследство- истакна во своето обраќање градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов на отворањето на форумот што локалната самоуправа го организираше на тема ,, Руралниот вински туризам-можности и предизвици што се одржа во големата сала на општината. Меѓу другото, градоначалникот Апостолов во делот на потребата за надминување на одредени состојби на овој план, го потенцираше недостигот од туристички пакети кои ќе донесат туристи, како и недостигот од едуцирани водичи и туристички и маркетинг менаџери.

 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.