АСВАЛТИРАНИ УЛИЦИТЕ ,, ЈНА ,, И ,, 12 ВАТАШКИ ДРУГАРИ ,,

АСВАЛТИРАНИ УЛИЦИТЕ ,, ЈНА ,, И ,, 12 ВАТАШКИ ДРУГАРИ ,,

   Работници на ГП Гранит за експресно краток временски период извршија асвалтирање на две улици во градот за кои стручните служби оценија дека е неопходна интервенција. Притоа, комплетно беа реконструирани улиците ,, ЈНА ,, во должина од 65 метри и улицата ,, 12 Ваташки другари ,, во должина од 60 метри за што од Буџетот на општина Неготино беа издвоени средства во висина од 1.500.000 денари. Во текот на изведувањето на работите се изврши ископ на стариот асвалт, поставување на тампон и нов асвалт, а беа поставени и решетки за одвод на атмосферските води. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов изрази задоволство од ефикасно и квалитетно извршената работа на овие дев улици и најави континуитет на овие активности во делот на асвалтирањето улици во Неготино и во населените места.

 
 
 
 
 
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.