ВО ИНДУСТРИСКА ЗОНА „НЕГОТИНО“ СЕ ПРОДАВААТ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

ВО ИНДУСТРИСКА ЗОНА  „НЕГОТИНО“ СЕ ПРОДАВААТ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

   Општина Неготино ја објави Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ по пат на електронско јавно наддавање кое ќе се одржи на 31 јули оваа година во 9 и во 10 часот. Станува збор за продажба на градежни парцели во Индустриската зона Неготино на вкупна површина од 12,5 хектари, при што се продаваат 10 градежни парцели со различна површина кои се движат од 4.300 до 18.315 метри квадратни со почетна цена од 61 денар за метар квадратен. Имајќи предвид дека станува збор за Индустриска зона која се наоѓа на извонредно атрактивна локација во центарот на Македонија, со регионален и автопат во близина, како и железничка пруга, градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов очекува огромен инетерс за објавените парцели и апелира до сите заинтересирани домашни и странски правни и физички лица благовремено до 28 јули да ја достават потребната документација за да можат да учествуваат на јавното наддавање. Инаку, предходно во оваа индустриска зона беа продадени градежни парцели на вкупна површина од 12,5 хектари.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.