4.000.000 ДЕНАРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА КАЈ ДУБРОВО

4.000.000 ДЕНАРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА КАЈ ДУБРОВО

   Врз основа на извршените мерења  од страна на стручни лица во близина на селото Дуброво е констатирано дека поради настанати дефекти доаѓа до големи загуби на водата за пиење која доаѓа од регионалниот водовод Лукар, со измерена количина на загуба од 5,5 литри во секунда, загуби што не само што влијаат на водоснабдувањето на месното население и ТЕЦ Неготини и Фабриката за кабли, туку придонесува и за губење на водата која доаѓа до граѓаните на Неготино. Токму затоа општината ангажираше стручни лица кои го отстранија дефектот со што се зголеми и статичкиот притисок во наведената секција која сега достигнува и до 8-9 бари. Со средства од општинскиот Буџет во висина од 4.000.000 денари се изврши комплетна рекоснтрукција на водоводната мрежа во должина од 1 километар на потегот од местото викано Бучето до село Дуброво. Со реализацијата на овој проект ќе дојде до подобрување на водоснабдувањето кај населението од Дуброво и во ТЕЦ Неготино и Фабриката за кабли, а бенефитите ќе ги почуствуваат и граѓаните на општина Неготино.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.