Благодарница за градоначалникот од Здружението на слепи лица

Благодарница за градоначалникот од Здружението на слепи лица

   На нивно барање, градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска во својот кабинет ги прими претставниците на Здружението на слепи лица од нашиот град. Членовите на ова Здружение во знак на благодарност за успешната и одлична соработка што ја имаат со првиот човек на општината и контиунираната поддршка што ја добиваат од него и од локалната самоуправа, на градоначалникот Апостолов му врачија благодарница , притоа изразувајќи надеж дека нивото на соработка во иднина ќе биде на уште повисоко ниво. Градоначалникот во своето обраќање истакна дека од денот на стапувањето на функцијата има одлични релации со членовите на ова Здружение и во рамките на расположливите финансиски средства ги помага нивните активности, но и активностите и на останатите категории ранливи групи граѓани. Така, поддршка е дадена за организацијата на турнирот за слепи лица во „ Гол-бал “, за учество на членовите на манифестации кои се одржуваат во други градови во Македонија, а на предлог на Апостолов Советот на општината донесе одлука за ослободување од плаќање на водарина- придобивка која можат да ја користат над 25 членови на Здужението на слепи лица од Неготино.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.