Градоначалникот Апостолов во посета на црквата „Свети Атанасиј„ во Неготино

Градоначалникот Апостолов во посета на црквата „Свети Атанасиј„ во Неготино

   Општина Неготино во рамките на расположливите финансиски средства оствари донација за црквата во Неготино, а апелирам тоа да го сторат и други фирми и граѓани кои на тој начин ќе помогнат овој верски храм после 40 години да добие нов и современ лик, а самата црква да биде гордост за сите верници- истакна градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов кој оствари работна посета на црквата „Свети Атанасиј„ на која од месец мај се започнати и тековно се одвиваат работи за нејзино комплетно реконструирање. Од страна на одговорните свештени лица Апостолов беше запознат дека проектот се спроведува со средства од Повардарската епархија и донации од фирми и граѓани, а благослов за неговото започнување дал митрополитот Повардарски-господин Агатангел. Во досегашниот тек од работите поставена е нова фасада на целиот објект, заменета е кровната конструкција и поставена е изолација, во внатрешниот дел извршено е малтерисување и глетовање, следува  замена на комплетната столарија и поставување на парно греење. Свештените лица го запознаа градоначалникот дека во внатрешниот дел зоографи од тајвата Александарски од Велес започнаа со фрескоживопишувањето кое ќе се одвива етапно, а за време на реконструкцијата на храмот богослужбите ќе се изведуваат во манастирот Свети Ѓорѓи.

 

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.