Завршна работилница во игралните во руралните средини

Завршна работилница во игралните во руралните средини

   Со поддршка на УНДП, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, а во склоп на 7-те игрални кои со финансиска поддршка од општина Неготино функционираат во исто толкав број населени места, се одржа третата по ред, а наедно и последна работилница со родителите и нивните деца на тема „ Здрава храна “. Станува збор за реализација на активности од проектот „ Грижата за децата од предучилишна возраст- врвен приоритет во руралната средина “. На овие 7 работилници во период од една недела воспитувачите, асистентите, родителите и децата на едно место ги презентираа сите изработки и едукативни содржини кои ги имаа реализирано во изминатиот период, а кои се од огромна важност за правилниот раст и развој на децата. Истовремено, работилниците со родителите и нивните деца се покажаа како успешна пракса која ќе продолжи да се применува и во иднина при сспроведувањето на разни теми од особена важност за децата од предучилишна возраст.

 

 

 

         


Leave a Reply

Your email address will not be published.