Санирани ударните дупки на „Маршал Тито“ и „Партизанска“

Санирани ударните дупки на „Маршал Тито“ и „Партизанска“

  Работници на градежното претпријатие „Изолација“ од Скопје во текот на само еден ден извршија санирање на сите ударни дупки на најфреквентните и главните улици во Неготино „Маршал Тито “ и „Партизанска“ со што се подобрија условите за безбедно одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците. Изведените работи се дел од Програмата за комунални дејности на општина Неготино, за што од општинскиот буџет беа издвоени средства од близу 200.000 денари. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов информира дека по празниците ќе се пристапи кон санирање на ударните дупки и на други улици во Неготино.

 

 

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.