ОТЧЕТ И НОВОГОДИШНА ЧЕСТИТКА ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВАНЧО АПОСТОЛОВ

ОТЧЕТ И НОВОГОДИШНА ЧЕСТИТКА ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВАНЧО АПОСТОЛОВ

   ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО !
ВО ДЕНОВИТЕ КОГА ЈА ИСПРАЌАМЕ 2014 ГОДИНА И ЈА ДОЧЕКУВАМЕ  НОВАТА 2015, ВО ОВА МОЕ НОВОГОДИШНО ОБРАЌАЊЕ ЌЕ НАПРАВАМ ЕДНА КРАТКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДЕЛ ОД РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ВО ТЕКОВНАВА И ДЕЛ ОД ПЛАНИРАНИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА !
-ПРВО И НАЈВАЖНО ! ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ХИДРАУЛИЧНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРИТИСОКОТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ, УСПЕАВМЕ ДА ГИ УКИНЕМЕ ДНЕВНИТЕ И ЦЕЛОВЕЧЕРНИТЕ РЕДУКЦИИ И ДА ОБЕЗБЕДИМЕ 24 ЧАСОВНО КОНТИНУИРАНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ !

 

-ЗА КОМПЛЕТНО И ДОЛГОРОЧНО РЕШАВАЊЕ НА ОВОЈ ДЕЦЕНИСКИ ПРОБЛЕМ, ВО ТЕК Е РЕАЛИЗАЦИЈА НА УШТЕ НЕКОЛКУ ПАРАЛЕЛНИ ПРОЕКТИ И ТОА:
-ИЗГРАДБА НА ДВА НОВИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ КОЛИЧИНИ ВОДА ЗА ПИЕЊЕ КАКО ВО НЕГОТИНО, ТАКА И ВО ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
-РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА 15 УЛИЦИ ВО НЕГОТИНО КАЈ КОИ СЕ ДЕТЕКТИРАНИ НАЈГОЛЕМИ ДЕФЕКТИ ВО ДОЛЖИНА ОД БЛИЗУ 8 КИЛОМЕТРИ
-ЕЛЕКТРОНСКО СЛЕДЕЊЕ НА ДЕФЕКТИТЕ НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА И НИВНО БРЗО ОТСТРАНУВАЊЕ
-ЗАМЕНА НА СТАРИТЕ СО НОВИ АВТОМАТИЗИРАНИ ВОДОМЕРИ ВО ДОМОВИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ
-ОТКРИВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОКОЛУ 1.000 ДИВИ ПРИКЛУЧОЦИ ЧИИ СОПСТВЕНИЦИ БЕСПРАВНО ТРОШАТ ВОДА НА ШТЕТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ РЕДОВНО ГИ ПОДМИРУВААТ СМЕТКИТЕ
-УБЕДЕН СУМ ДЕКА СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ЗА КОИ СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ПОТРЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, ЌЕ ОБЕЗБЕДИМЕ ДОВОЛНИ КОЛИЧИНИ ВОДА ЗА РЕДОВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТИНАТА ВО НАРЕДНИТЕ 100 ГОДИНИ
ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, СОЗДАВАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ КАПАЦИТЕТИ И ФАБРИКИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВРАБОТУВААТ НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА, Е ИСТО ТАКА ЕДЕН ОД МОИТЕ ПРИРОРИТЕТИ ВО РАБОТЕЊЕТО КАКО ГРАДОНАЧАЛНИК
ТОКМУ ЗАТОА ЈА ОФОРМИВМЕ И ГИ ПРОДАДОВМЕ СИТЕ 17 ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА НЕГОТИНО НА ПОВРШИНА ОД 24 ХЕКТАРИ, А ПО ДОБИВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ СОГЛАСНОСТИ, НАЈВЕРОЈАТНО ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА, ИНВЕСТИТОРОТ КОЈ Е ВЕЌЕ ПОЗНАТ СЕ ОЧЕКУВА ДА ЗАПОЧНЕ СО ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КАПАЦИТЕТИ КАДЕ ШТО ЌЕ СЕ ВРАБОТАТ ОКОЛУ 200 ДО 300 НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА.
ИНДУСТРИСКИ КАПАЦИТЕТ СО МОЖНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 500 ДО 600 ЛИЦА ЌЕ СЕ ГРАДИ И ВО ДООФОРМЕНАТА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ДУБРОВО – ТРЕМНИК, А КОГА Е ВО ПРАШАЊЕ ВРАБОТУВАЊЕТО, ПРЕКУ АКТИВНИТЕ МЕРКИ НА ВЛАДАТА ЕДЕН ДЕЛ ОД НЕВРАБОТЕНИТЕ НАЈДОА РАБОТНО МЕСТО.
ВО ГОДИНАТА ШТО Е ЗАД НАС РЕАЛИЗИРАВМЕ НЕКОЛКУ КРУПНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, ПА ТАКА КОМПЛЕТНО Е РЕКОНСТРУИРАН И АСФАЛТИРАН ПАТОТ ТИМЈАНИК – ДОЛНИ ДИСАН, КАКО  И ПАТОТ ОД  КУРИЈА ДО ПАЛИКУРА, РЕКОНСТРУИРАНИ СЕ И СТАВЕНИ ВО ФУНКЦИЈА  ЦЕНТРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СЕЛАТА ВО Д.ДИСАН И ВОЈШАНЦИ, ИЗГРАДЕН Е И СТАВЕН ВО ФУНКЦИЈА ПАРАЛЕЛЕН СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ДВОРНИТЕ ПОВРШИНИ ВО КРИВОЛАК, ИЗВРШЕНА Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА НА НЕКОЛКУ ЛОКАЦИИ ВО ГРАДОТ И СЕЛАТА, ИЗГРАДЕНО Е НОВО МУЛТИНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА СААТ-КУЛА, КОМПЛЕТНО Е ОБНОВЕН ДЕТСКИОТ ЗАБАВЕН ПАРК, А ЦЕЛИОТ ПРОСТОР Е ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДЕН. ИСТО ТАКА, РЕАЛИЗИРАВМЕ И ГОЛЕМ БРОЈ ДРУГИ ПРОЕКТИ, ЗА КОИ ГРАЃАНИТЕ НАВРЕМЕНО СЕ ИНФОРМИРАНИ !
ВО НАРЕДНАТА 2015 ГОДИНА ПРИОРИТЕТ ЌЕ ДАДЕМЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО, ИЗГРАДБА НА НОВ ДЕЛОВНО-СТАНБЕН ОБЈЕКТ, НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР И ГРАДСКИ ПАРКИНГ НА МЕСТОТО НА САЛАТА НА ДТВ ПАРТИЗАН, ИЗГРАДБА НА ПАТОТ ЗА ВЕШЈЕ И РЕКОСНТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА ПАТОТ ДО КРИВОЛАК, КАКО И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОЛЕМ БРОЈ ПРОЕКТИ ПРЕКУ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА КОИ ЌЕ ПРИДОНЕСАТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СЕВКУПНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО !
НА КРАЈ НА СИТЕ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО БИ САКАЛ ДА ИМ ЈА ЧЕСТИТАМ НОВАТА ГОДИНА И ДА ИМ ПОСАКАМ МНОГУ ЗДРАВЈЕ, СРЕЌА, БЕРИЌЕТ И УСПЕХ НА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЛАН !
                                                                                                     Градоначалник на општина Неготино
                                                                                                                    Ванчо Апостолов с.р.


Leave a Reply

Your email address will not be published.