„НЕДЕЛА НА ВИНОТО-СВ.ТРИФУН 2015“


12.02.2015-Четврток
12:00-14:00 Организирана  дегустација-натпревар во вино и ракија на индивидуaлни производители од општина Неготино и регионот ( прв ден)
Место:угостителски објект од градот
16:00 Производство на вино во домашни услови-компанија ,,Тохем,,Скопје
17:00 Предавање за заштита на растенијата –АПРЗ РЕ Неготино во соработка со компанијата ,,Холма,,Струмица
Место: Сала на општина Неготино

13.02.2015-Петок
10:00 Пристигнување на гости/ учесници  и сместување
11:00 -13:00 Ден на вино,,Вранец,,
Место:Mанастир ,,Св. Ѓорѓи,,( галерија на вино)
12:00-14:00 Дегустација-натпревар во категориите на  бело и црвено вино   со учество на домашни и меѓународни винарници( втор ден)
Место:угостителски објект
11:00-17:00 Организирање винска тура за гостите/учесниците во Неготино во рамките на проектот на УНИДО,,Поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во македонската туристичка индустрија (ден 1)
18:30 Презентација на палетата на сопствени производи и услуги од областа на заштита на земјоделските растенија и производи-организира ТДППУ
,,Хемомак пестициди,,Велес
 Место: Сала на општина Неготино
19:00 Посета на Музеј на град Неготино со отварање на 11та копаничарска изложба на здружението,,Стари занаети,,
Место: Музеј на град Неготино

14.02.2015-САБОТА( Св.Трифун 2015)
 11:00-11:30 Прием на  гостите и проследување на фолклорно дефиле
 Место: општинска зграда
Настани на градски плоштад Неготино
 11:30 Фолклорно-културни изведби на бина и посета на промотивни штандови
 12:30 Ритуал на  закројување на винова лоза и доделување на награди
 13:00-17:00 Централна прослава Св. Трифун 2015 – под мото
,,Вино,музика,традиција,,со  промотивно-дегустациони штандови

14:30-18:00Организирање винска тура во регионот за гостите/учесниците во рамките на проектот на УНИДО,,Поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во македонската туристичка индустрија,,( ден 2)
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.