Исчистен снегот и пробиен патот од Д.Дисан до Вешје

Исчистен снегот и пробиен патот од Д.Дисан до Вешје

   Во рамките на реализацијата на годишната Програма за комунални дејности на општина Неготино во делот на зимското одржување на улици и патишта на територијата на нашата општина, викендов стручни екипи од локалната самоуправа со механизацијата на фирмата избрана за изведување на овој вид работи беа ангажирани на расчистување на наносите од снег на патниот правец Долни Дисан-Горни Дисан-Вешје во должина од 7 километри. Интревенцијата се должи на реакциите на месното население од овој регион кои се соочуваа со проблеми при движењето, по што уследи работната активност од страна на локалната самоуправа. Притоа, исчистен е снеготи долж целиот предходно споменат потег, патот е пробиен и осбособен за нормално одвивање на сообраќајот и движење на локалното население.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


Leave a Reply

Your email address will not be published.