Во тековнава година ќе се градат тениски игралишта во населбата Саат-кула

Во тековнава година ќе се градат  тениски игралишта во населбата Саат-кула

   Врз основа на остварените контакти на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов со директорот на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија Марјан Спасески потврдено е дека во тековнава 2015 година во Неготино ќе бидат изградени тениски игралишта-проекти кои се дел од Програмата за работа на Владата на РМ и Програмата за работа на општина Неготино. Тениските игралишта предвидено е да се изградат во населбата Саат-кула во непосредна близина на мултинаменското игралиште и комплетно реконструираниот и обновен со нови реквизити детски забавен парк, со што граѓаните од Неготино од сите возрасти на располагање ќе добијат уште еден спортско-рекреативен  комплекс каде што во спортување, одмор и рекреација ќе можат да поминуваат дел од слободното време.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.