Општина Неготино објави покана за прибирање понуди за избор на изведувач на работите за реконструкција на водоснабдителниот систем

Општина Неготино објави покана за прибирање понуди за избор на изведувач на работите за реконструкција на водоснабдителниот систем

   Овој повик за прибирање понуди е во согласност со општите правила на проектот објавени во издание на Обединетите нации. Имено, РМ прими заем од Светската банка за спроведување на проект за подобрување на општинските услуги и дел од средствата ќе ги употреби за плаќање според Договор за набавка на работи. Општина Неготино како партнер во овој проект ги поканува сите заинтересирани и квалификувани понудувачи да достават запечатени понуди за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ ВО НЕГОТИНО на улици во градот во должина од 8 километри-проект чиј период на изведба на работите е предвидено да трае 9 месеци, што значи во тој период ќе се замени водоводната мрежа кај која се детектирани најголеми дефекти и загуби на водата на улици во градот. Заинтересираните квалификувани понудувачи повеќе информации и целиот комплет од тендерската документација можат да добијат и да го подигнат во општина Неготино. Понудите општина Неготино че ги прибира заклучно со 31 јули 2015 година до 12,00 часот, по што на истиот ден ќе се случи и отворањето на понудите од фирмите-интересенти за реконструкција на водоснабдителниот систем во Неготино.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.