Ќе се врши конзервација на Саат-кулата во Неготино

Ќе се врши конзервација на Саат-кулата во Неготино

   Деновиве преку заедничка соработка меѓу општина Неготино, Министерството за култура на Република Македонија и Музејот на град Неготино се очекува да започнат работите на терен на еден за Неготино мошне значаен проект-конзрвацијата на Саат-кулата во нашиот град. Со конзервацијата на овој значаен споменик на културата-проект кој е составен дел од Програма за работа како градоначалник Неготино ќе добие уште едно туристичко обележје и тоа со зачувана карактеристична инфраструктура. Во моментов, согласно утврдената динамика и план за работа, стручни служби од Националниот конзерваторски центар и Музејот на град Неготино ги реализираат геомеханичките испитувања на теренот на кој се наоѓа овој значаен споменик на културата од османлискиот период. Конкретните работи на терен очекува да започнат во текот на наредните денови.


Leave a Reply

Your email address will not be published.