Во рамки на „Европската недела на мобилност“ во Неготино „Ден без автомобили“

Во рамки на „Европската недела на мобилност“ во Неготино „Ден без автомобили“

   Во организација на општина Неготино, Министерството за животна средина и просторно планирање, Европската делегација во РМ и ЕУ Инфоцентарот во Скопје во нашиот град  се спроведе активноста „Ден без автомобили“. Настанот  се одржи во периодот од 11,00 до 14,00 часот, а активностите се одвиваа на улицата Партизанска со тоа што просторот пред единаесеткатница до раскрсницата со улицата Цандо Кожинков беше затворена за сообраќај и резервирана за пешаци, велосипедисти и друг алтернативен транспорт. Целна група на проектот се граѓаните на нашата општина, Советот на млади, Полициска станица Неготино, јавната администрација, медиумите, здруженија на граѓани и други. Активностите  започнаа од 11,00 часот со разгледување на поставената ликовна изложба изложба на тема „Избери, промени, комбинирај“, а половина час подоцна свој придонес во заштитата на животната средина и користењето на алтернативните превозни средства дадоа и нашите најмлади сограѓани-дечињата од детската градинка „Фемо Кулаков“. Од 12,00 до 14,00 часот според програмата, ученици од основните и од средното училиште од градот, претставници на здруженија на граѓани, од Советот на млади и други заинтересирани  пристапија кон возење на велосипеди и други алтернативни средства за превоз со можност за избирање начин за вршење на секојдневен транспорт и со тоа дадоа сопствен придонес во зачувувањето на жизотната средина која не опкружува и подобрувањето на здравјето на граѓаните.

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.