Започна конзервацијата на Саат-кулата во Неготино

Започна конзервацијата на Саат-кулата во Неготино

   Со археолошки истражувања на просторот со кои треба да се утврди состојбата на темелните партии и евентуалното постоење на културни слоеви или траги на живеење од минатото, започна проектот за конзервација на Саат-кулата во Неготино. Стручната екипа која работи на терен ја сочинуваат претставници од Археолошкиот музеј на Република Македонија, од Музејот на град Неготино, а надзорот на целиот проект го врши виш конзерватор од Националниот конзерваторски центар на Македонија. Работите на овој проект ќе се одвиваат во неколку фази, а по завршувањето на истите и со конзервацијата на овој споменик на културата во нашиот град граѓаните на Неготино и потенцијалните посетители ќе добијат уште еден културно-историски објект кој со сите придружни елементи кои се предвидува да се постават околу Саат-кулата ќе претставуваат атрактивна дестинација за туристите кои ќе го посетуваат Неготино.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.