Изработен е проект за уредување на просторот околу спомен Костурницата во Неготино

Изработен е проект за уредување на просторот околу спомен Костурницата во Неготино

   Општина Неготино  до Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа аплицираше со предлог проект за одобрување на средства за уредување на просторот околу спомен Костурницата во Неготино. Вкупниот буџет е проектиран на 967.600 денари, од кои од Министерството се очекуваат 758.783 денари, а општина Неготино ќе обезбеди 208.817 денари. Со предлог-проектот е предвидено уредување на спомен Костурницата во Неготино кое ќе се врши преку изработка и поставување на урбана опрема, куќичка со мост, рампа и лостови за играње на деца, парковски подвижни клупи, вртелешка, лулашки, елементи за опрема и игралишта за одбојка, кошарка и за играње на шах на отворено, а со проектот е предвидена изградба и на фонтана на овој простор. Станува збор за проект кој со заложби на  градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов е вметнат како дел од годишната листа на предлог-проекти на Вардарскиот плански регион за тековнава 2015 година.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.