Извршен увид на градежните работи на патот Г.Дисан-Вешје

Извршен увид на градежните работи на патот Г.Дисан-Вешје

  Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов придружуван од стручни соработници од локалната самоуправа изврши увид на градежните работи кои во моментов се одвиваат на патниот правец од Горни Дисан до Вешје. Станува збор за реализација на првата фаза од овој пат кој целосно ќе се изгради и асвалтира, а во овој период се одвиваат работите на делницата долга 800 метри која се гради со средства од ИПАРД програмата преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделието на РМ. Во наредниот период со средства од Светска банка преку ИПА програмата за рурален развој и со средства од проект за прекугранична соработка ќе се пристапи кон изградба на делнициите во должина од 634 и 400 метри, додека со средства од буџетот на општина Неготино ќе се градат 150 метри од патот од Г.Дисан до Вешје.

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.