Неготинци масовно се вклучија во акцијата „Ден на дрвото“

Неготинци масовно се вклучија во акцијата „Ден на дрвото“

   Под мотото „Засади успех“ на повеќе од 100 локации на територијата на Република Македонија, меѓу кои и во општина Неготино, денеска по 16-ти пат се одржа традиционалната акција „Ден на дрвото-засади ја својата иднина“ при што на површина од 930 хектари земјиште во цела држава се засадија околу 3.000.000 дрвца. Како и секоја, така и оваа година сопствен придонес во успешното реализирање на акцијата даде градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов кој заедно со заменик-министерот за животна средина Стево Темелковски засадија дрвца на предвидената локација за тоа, заедно со голем број ученици од основните и средното училиште, вработени во јавни и приватни установи, љубители на природата и животната средина, невработени, претставници на невладини организации и здруженија и други категории граѓани. Во заедничката изјава за медиумите, Апостолов и Темелковски го потенцираа значењето на оваа акција и ефектите од истата преку збогатување на шумскиот фонд во цела држава и создавање услови за зачувување и унапредување на животната средина, упатувајќи притоа благодарност до сите кои денеска го искористија пријатното време и се вклучија во акцијата за засадување нови садници. Инаку, граѓаните на општина Неготино денеска засадија околу 20.000 садници чемпрес, багрем и црн бор обезбедени во координација со ЈП Македонски шуми, а паралелно  активности за еколошко уредување на училишните дворови и засадување садници реализираа и учениците од прво до шесто одделение во двете основни училишта во градот и во подрачните училишта во населените места, што значи активности беа присутни на територијата на цела општина Неготино.

  


Leave a Reply

Your email address will not be published.