И з в е с т у в а њ е


Се известуваат сите заинтересирани лица дека рокот за легализација на дивоградбите e продолжен до 31 март 2016 година, за легализација на бесправно изградените објекти е потребна следната документација:

–    копија од лична карта
–    сметка од струја или вода постара од 2011 година.(од 2010, 2009, 2008, 2007 година …)
–    административна такса, износ 300 денари


Leave a Reply

Your email address will not be published.