Проект,,Поддршка и развој на Економијата на пчелни производи во прекуграничната област,,

Проект,,Поддршка и развој на Економијата на пчелни производи во прекуграничната област,,

 ВТОРА ПРОЕКТНА  КООРДИНАТИВНА СРЕДБА

Место: Неготино, Простории на општина Неготино

Дата: 02.02.2016 Февруари (16:45-19:30)

Дата: 03.02.2016 Февруари (09:45-14:00)

Во рамките на програмата “Грција-Поранешната Југословенска Република Македонија ИПА прекугранична соработка 2007-2013” и проектот со наслов “Поддршка и развој на eкономијата на пчелни производи во прекуграничната област” со акроним “БЕЕ-КОНОМИ”, втората проектна средба меѓу двата проектни партнера (општина Неготино и општина Алмопиа) ќе се одржи  на 02.02.2016 и 03.02.2016 Февруари во просториите на општината Неготино.

Финансискиот водечки партнер ( ФЛП1), општина Неготино, Ве поканува да присуствувате на средбата. Работен јазик ќе биде aнглискиот. Работните материјали ќе бидат на англиски и ќе биде обезбеден превод на јазикот на проектниот партнер( општина Неготино) и англиски.

 

Контакт лице за  втората средба во општина Неготино:

 м-р Лолита Ристова-Проектен менаџер

тел: 003897037055

e-mail: loli_ristova@yahoo.com или lolita.ristova@negotino.gov.mk

                   


Leave a Reply

Your email address will not be published.