Програма по повод празникот „Св. Трифун – 2016“


12.02.2016 (Петок)


12.00-14.00 Организирана дегустација, натпревар во вино и ракија на индивидуалните производители во општина Неготино

Mесто: Ресторан Чардак Неготино

 

18.00 Предавање за заштита на земјоделските растенија и производи – АПРЗ ПЕ Неготино во соработка со Хемомак Пестициди Велес

Mесто: Голема сала на Собрание на Општината

 

13.02.2016 (Сабота)


10.00-12.00 Организирана дегустација, натпревар во бело и црно вино со учество на домашни и интернационални винарии

Mесто: Ресторан Чардак Неготино

 

12.00-14.00 Ден на вино Вранец

Место: Галерија на вино – Mанастир Св. Ѓорѓи

 

14.00 Винска тура со посета на локалитет и винарница со организиран  ручек

 

18.00 Предавање за заштита на виновата лоза АПРЗ ПЕ Неготино во соработка со Хромос Пестициди Скопје

Mесто: Голема сала на Собрание на Општина Неготино

 

19.00 Традиционална копаничарска изложба

Место: Музеј на град Неготино


14.02.2016 (Недела)


11.00 11.30 Прием на гостите во општина Неготино

 

11.00 – 12.00 Фолклорно дефиле и фолклорна програма

 

12.00 – 12.30 Ритуал на обредно закројување на винова лоза и доделување на награди на учесниците во натпреварот за најдобри вина и ракии

 

12.30 – 17.00 Културно – уметничка програма со учество на естрадни уметници и групи и отварање на промотивни штандови со вино и неготинска пита

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.