Обезбедени средства за изградба на инфраструктура во ИЗ 8 во Неготино

Обезбедени средства за изградба на инфраструктура во ИЗ 8 во Неготино

   Владата на РМ обезбеди средства во висина од околу 180.000.000 денари за реализација на 28 проекти доставени од Центрите за развој на 8-те плански региони во нашата држава, а по објавениот повик за финансирање на проекти за развој на регионите од кои најголем дел се за инфраструктурни проекти. Во Вардарскиот плански регион ќе се финансира изградбата на инфраструктурата во Индустриските зони во Неготино и во Велес. Имено, за уредување на 2 зони во Неготино и Велес обезбедени се вкупно 300.000 евра, со тоа што дел од овие средства ќе бидат наменети за изградба на инфраструктурата во Индустриската зона 8 во Неготино.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.