Одлука за распишување на референдум на локално ниво за изјаснување на граѓаните од општина Неготино по следното прашање „Дали сте за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Неготино“ 


Leave a Reply

Your email address will not be published.