Одбележување на “Европска недела на мобилност“ во Неготино


Агенда:

 

Дата и време:

 

18.09.2017 година; 11.00 – 13.00 часот

 

 

Локација:               

 

Стартот на учестиците ќе биде на ул. Маршал Тито кај Музејот на град Неготино во 11:30 часот, на семафорите се врте десно а потоа лево се продолжува по ул.Партизанска. Кај споменкостурницата се врте лево по ул. Баба Ана Ташева и потоа лево се враќаат по ул Маршал Тито назад кон плоштадот каде е и предвидено да заврши маршутата.

Целна Група

Ученици од основните и средното училиште, граѓани, совет на млади, медиуми, јавна администрација, здруженија на граѓани

 

ОРГАНИЗАТОР

 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО

 

 

Национален координатор

 

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

 

Партнери во активноста

 

Европската Делегација во РМ и ЕУ Инфоцентарот во Скопје

Мото на акцијата

Споделувањето те движи напред

 

 

 

11,30 – 13,30

часот

 

Возење на велосипеди и други алтернативни средства  за можноста за одбирање начин за секојдневен транспорт (Учесници: ученици од основните и средното училиште, здружениеја на граѓани, совет на млади на општина Неготино)

 

 

Контакт:  Бранко Вељанов вработен во општина Неготино (моб.070/376-749)

               Митко Толовски вработен во општина Неготино (моб.076/212-094)

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.