Спроведена еколошка акција „Неготино без отпад“

Спроведена еколошка акција „Неготино без отпад“

   Во пресрет на одбележувањето на Денот на ослободувањето на градот во Неготино се спроведе еколошка акција „Неготино без отпад“ чија цел беше да се исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места во нашата околина, а паралелно да се влијае на подигнувањето на свеста на населението за правилно управување со отпадот, како и развивање механизми за подобро справување со неорганизираното и незаконско исфрлување на отпадот во заедницата. Во акцијата активно учество зедоа ученици од еко тимот на средното училиште од Неготино, а поддршка добија и од градоначалникот на општина Неготино Тони Делков.

 

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.