Градоначалниците од ВПР ги поставија приоритетите за дејствување

Градоначалниците од ВПР ги поставија приоритетите за дејствување

   На деновиве одржаната конститутивна седница на Советот за развој на Вардарскиот регион градоначалниците од 9 општини, меѓу кои и градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, ги поставија двата приоритети за реализација во наредниот период. Изградба на регионална фабрика за третман на цврст отпад и изградба на регионален центар за третман на бездомни кучиња се предлозите кои беа едногласно усвоени од присутните градоначалници. Тие се согласија дека пред нив е период во кој треба многу да се работи за подобрување на животот на сите граѓани, а како приоритети кои треба да се решат час поскоро се изградба на регионална фабрика за третман на цврст комунален отпад со неколку претоварни станици и решавање на проблемот со кој се соочуваат сите општини-изградба на регионален центар за третман на бездомни кучиња. Инаку, во Вардарскиот плански регион велгуваат општините Велес, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Лозово, Чашка, Росоман, Градско и Демир Капија.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.