Работилница на тема „Превенција од зависности“

Работилница на тема „Превенција од зависности“

На 15.11 и 22.11.2017 година од страна на врсничкиот тим на Црвениот Крст Неготино, за учениците од 9то и 8мо одделение беше одржана работилница на тема „Превенција од зависности“. На работилницата, учениците беа запознаени по потенцијалните опасности од овие пороци и како да се заштитат од нив. Присутните ученици во наредниот период ќе ги пренесат новостекнатите созненија и на своите соученици.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.