Известување за спортските клубови од Општина Неготино


   Градоначалникот и Советот на Општина Неготино ги известуваат сите активни спортски клубови/здруженија од општината кои имаат доставено документација за добивање на финансиски средства од Буџетот на Општина Неготино за 2018 година, дека најдоцна до 9 март 2018 година (16.00 часот), до општината треба да достават пополнета Пријава која ќе содржи валидни и точни податоци кои се однесуваат на клубот/здружението. (Пријавата е достапна и може да ја симнете на следниот линк).

       П Р И Ј А В А 


Leave a Reply

Your email address will not be published.