Отворено со Вас – Отчет на градоначалникот на општина Неготино Тони Делков


  Почитувани сограѓани! Пред Вас е електронската верзија на мојот Отчет насловен како Отворено со Вас. Преку оваа форма Ви овозможуваме да направите увид и да ги проследите реализираните проекти и активности во изминатиот период од моето стапување на функцијата градоначалник на општина Неготино.

 

 За да го превземете отчетот, кликнете на сликата или на следниот линк. (отчет)


Leave a Reply

Your email address will not be published.