Подготовки за санација на ударни дупки, решетки и шахти

Подготовки за санација на ударни дупки, решетки и шахти

   Во рамките на реализацијата на дел од Програмата за работа на општина Неготино за 2018-та година, започнаа подготвителни активности на неколку улици во градот на кои ќе се врши санирање на ударните дупки, решетки и шахти. Активности се присутни на излезот од Неготино кон Кавадарци, во населбата Антигона, како и на други улици за кои од страна на стручните служби е оценето дека е потребно да се интервенира. Така, со тековните работи ќе се санираат ударните дупки, решетките и шахтите на улиците Маршал Тито, Антигона, Ленинова и Гоце Делчев, а работите ќе продолжат и на други улици во градот. Потребните финансиски средства ги обезбеди општина Неготино, а изведувач на активностите е фирмата Изолација од Скопје.

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.