Во ООУ „Гоце Делчев“ се гради нова летна училница

Во ООУ „Гоце Делчев“ се гради нова летна училница

  Со цел за подобрување на условите за одвивање и следење на наставниот процес во адаптирани услови како за наставниците, така и за учениците, во училишниот двор на Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ во Неготино започна изградбата на нова летна училница. Според зборовите на директорот Петар Мантев, станува збор за објект по чие завршување ќе се создадат услови за одвивање на наставата во природа, покрај редовното следење на наставата во училниците и кабинетите. Летната училница ќе биде со површина од 24 метри квадратни, а средствата за нејзината изградба се обезбедени преку организирана донаторска вечер од страна на Ротари клуб Неготино. Според предвидената динамика за одвивање на градежните работи, се очекува летната училница да биде комплетно изградена до крајот на тековниот или почетокот на наредниот месец, по што истата ќе биде ставена во функција.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.