Со поставување асфалт се санираат ударните дупки на улици во Неготино

Со поставување асфалт се санираат ударните дупки на улици во Неготино

   Работници на изведувачот на работите градежната фирма „Изолација“ од Скопје, по налог на градоначалникот на општина Неготино Тони Делков и согласно Програмата за работа за тековнава година, интензивно работат на санирање на ударните дупки на улиците со поставување на нов слој асфалт. Активностите започнаа на главната улица Маршал Тито и во населбата Антигона на потегот од излезот кон Кавадарци и истите преку санирање на ударните дупки на најфреквентната улица во Неготино се движат кон централното градско подрачје. Со тековните работи планирано е со средства од Буџетот на општина Неготино да се санираат оштетувањата на улиците Маршал Тито, Антигона, Ленинова и Гоце Делчев, а ќе се продолжи и на други улици, со единствена цел да се обезбедат  услови за нормално и безбедно одвивање на сообраќајот, како за возачите, така и за пешаците. Парелелно со санирањето на ударните дупки со поставување асфалт, под надзор на стручните служби во локалната самоуправа, се врши и санирање на постоечките решетки и шахти на споменатите улици.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.