Во Неготино се расправаше за улогата и значењето на етнокореолозите

Во Неготино се расправаше за улогата и значењето на етнокореолозите

   Во присуство на претставници на Министерството за култура, директори на Центри и Домови на култура во РМ и етнокореолози денеска во Неготино се одржа работен состанок на кој се разгледуваше и се расправаше по предлог-стратегијата за вклучување на етнокореолозите во културните установи во земјава. На присутните им се обрати и настанот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Неготино Тони Делков кој даде поддршка за вклучување на етнокореолозите во функционирањето на Центрите и Домовите на култура, државните фестивали и семинари, односно секаде каде што во работењето постои основ за вклучување на професијата етнокореолог-стручно кице кое се занимава со изучување на македонската традиција и македонските традиционални ора. Ова, според Делков, е од причина што во Македонија за разлика од други земји, етнокореолозите не се доволно искористени како научни и стручни лица, а можат на населението да му понудат едукација и подигнување на нивото на традиционалната култура во Македонија. Присутните на денешниот состанок покрај за предлог-стратегијата, расправаа и носеа заклучоци и за визијата и мисијата на истата преку вклучување на етнокореолозите во културните установи во земјава.

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.