Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ набави најсовремен 3Д печатач

Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ набави најсовремен 3Д печатач

  За сопствените, но и за потребите на останатите установи и институции од општина Неготино, деновиве локалната библиотека „Страшо Пинџур“ од нашиот град изврши набавка на најсовремен 3Д модулар (печатач) кој изработува предмети испроектирани на компјутер и е прв од ваков вид во општина Неготино. Како што информираат одговорните, истиот ќе биде ставен во функција, а со почетокот на новата учебна година ќе се стартува со одржување на часови за обука за негово функционално користење од страна на учениците од основните и средното училиште од Неготино, а овој најсовремен печатач ќе им биде ставен на располагање и на талентираните ученици кои располагаат со напредни познавања од оваа област.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.