Во Музејот на град Неготино отворена изложба „Големото сино“

Во Музејот на град Неготино отворена изложба „Големото сино“

   Деновиве во дворот на Општинската Установа Музеј на град Неготино, се отвори изложбата “ГОЛЕМОТО СИНО“ или “ФОРТИФИКАЦИЈА НА СИНО“ на младата уметница Валентина Илијевска. Оваа самостојна изложба на минијатури е продолжение на приказната започната во 2013-та година со мини-артури. Минијатурите се поставени како бедемски страни кои го штитат дводимензионалниот досега син квадрат кој провејува низ целокупното творештво на Валентина. Сега, овој квадрат е поставен тродимензионално, оправдувајќи го постоењето покрај со метафизичкиот свет, сега и со својата објективност. Изложбата содржи 28 минијатури поставени на седум постаменти кои ги симболизираат седумте светски чуда. Станува збор за корпус од дела поставени на седум пункта, тематски и стилски поврзани со еден концепт којшто во себе вклучува цртеж, објект и просторна интервенција.

 

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.